Total Branches: 139 Total ATMs: 159 Total Extension Counters: 11 Total BLBs: 53

News

सनराइज बैंक लिमिटेडको प्रेस बक्तव्य

2016-09-15
सनराइज बैंक लिमिटेडले ३३.३३% बोनश शेयर दिने

सनराइज बैंक लि. को संचालक समितिको मिति  २०७३\०५\२९ गते बसेको २५० औं बैठकले आफ्ना शेयरधनीहरुलाई साविकको नारायणी नेशनल फाइनान्स लिमिटेडलाई प्राप्ति गरे पश्चात्  कायम हुन आएको चुक्ता पूँजी रु. ३,९७,६०,४९,७४१ (अक्षरेपी रु. तीन अर्ब सन्तानब्बे करोड साट्ठी लाख उनन्चास हजार सात सय एकचालीस) मा २०७३ आषाढ मसान्त सम्म को जगेडा कोष र आ.ब. २०७२ /०७३ को मुनाफाबाट समेत गरि जम्मा रु. १,३२,५३,४८,८०० (अक्षरेपी रु. एक अर्ब बत्तीस करोड त्रिपन्न लाख अठ्चालीस हजार आठ सय मात्र) अर्थात् ३३.३३ प्रतिशत (शेयरधनीले धारण गरेको प्रत्येक ३ कित्ता शेयरमा १ कित्ता शेयर) का दरले बोनस शेयर वितरण गर्ने निर्णय गरियो ।
साथै आयकर ऐनको दफा ४७ क अनुसार मर्जर तथा प्राप्ती गर्ने वित्तीय संस्थाहरुको हकमा दुईवर्ष सम्म लाभांश बितरणमा लाभांश कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको र गत आर्थिक वर्ष बैंकले नारायणी नेशनल फाइनान्स लाई प्राप्त गरेकोले उक्त व्यवस्था अनुसार शेयरधनीहरुको प्राप्ति अघि सम्म कायम शेयरमा लाभांश कर नलाग्ने र सो पश्चात् प्राप्त गरेको शेयरको हकमा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित शेयरधनीहरु स्वयंले ब्यहोर्ने गरि त्यस्तो कर रकम वोनस शेयर वितरण गर्ने वखत असुल गर्ने प्रस्ताव पारित गरियो ।
उक्त लाभांश प्र्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पश्चात् बैंकको आगामी ९ औं वार्षिक साधारण सभामा अनुमोदनको लागि पेश गर्ने बैंकले जनाएको छ ।
 

We’re people helping people Here to help

Downloads

Get easy access to bank forms & reports.

Address

Find the nearest Branch & ATM’s.

Verify Guarantee

Search and verify bank guarantee online.

Your Feedback

We are here to listen to your voice.

Go To Last Visited Page
Sep 27 2020 Saving Account list inactive for last 10 years Sep 27 2020 Saving Account list inactive for last 10 years - 2 Sep 27 2020 Saving Account list inactive for last 10 years - 3 Sep 27 2020 Saving Account list inactive for last 10 years - 4 Sep 27 2020 Saving Account list inactive for last 10 years - 5 View All
Notice
Rate of Interest
SUNRISE MAHA BACHAT KHATA
4.00% P.A
SUNRISE BAL BACHAT KHATA
2.50% P.A